Gdje kupiti GKC

Online kupnja

3 DAY for €3.30 (25HRK)

5 DAY for €4.70 (35HRK)

7 DAY for €6.00 (45HRK)Nakon kupnje kartica će stići na Vašu email adresu. Karticu možete isprinatati ili koristiti u digitalnom obliku!
Ukoliko mail ne stigne u roku od 5 minuta molimo provjerite i spam folder!


Gorski kotar card je važeća za onaj period koji je naveden na kartici. 3 day card = 72 sati, 5 day card = 120 sati, 7 day card = 168 sati. Sve lokacije oglašene na www.gorskikotarcard.com obvezuju se omogućiti navedene popuste ili akcije koje su u trenutku kupnje kartice navedene na web stranici. Gorski kotar card može se koristiti više puta na istim lokacijama, za period u kojem je kartica važeća. Kartica je važeća samo za osobu čije ime i prezime je navedeno na poleđini kartice. Elektroničke kartice sadrže elektronski broj koji se provjerava prilikom korištenja kartice.